ReadyPlanet.com
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
dot
dot
บริการอิเล็กทรอนิกส์
dot
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
dot


คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร
พันธมิตรศุลกากร
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 1332
สายด่วนบริการศุลกากร 1164
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


ข่าวสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2


ประกาศ ศภ.2 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
ผอ.ศภ.2ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันชาติ สปป.ลาว
ผอ.ศภ.2 พบปะและหารือข้อราชการกับหัวหน้าพาสีประจำเขต 5 สปป.ลาว
หน้า 6/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร. 042-411715 โทรสาร 042-411337