ReadyPlanet.com
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
dot
dot
บริการอิเล็กทรอนิกส์
dot
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
dot


คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร
พันธมิตรศุลกากร
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 1332
สายด่วนบริการศุลกากร 1164
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


ข่าวสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2


ศภ.2 ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ครั้งที่ 3/2562
อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารด่านฯ หนองคาย
อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลาง ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2 ครั้งที่ 1/2562
หน้า 1/16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร. 042-411715 โทรสาร 042-411337