ReadyPlanet.com
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletจัดซื้อจัดจ้าง
dot
บริการอิเล็กทรอนิกส์
dot
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
dot


คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร
พันธมิตรศุลกากร
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 1332
สายด่วนบริการศุลกากร 1164
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


ข่าวสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

ประกาศ ศภ_2 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด.pdf

 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารคลังสินค้าของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
หน้า 1/22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร. 042-411715 โทรสาร 042-411337